Intro to Microsoft Excel 2013 (OIME13)
(08/16/2017-09/22/2017)